Sosyal Medya

Sosyal Medya Nedir?

 

Sosyal medya yeni nesil web teknolojilerinin  getirdiği kullanıcı kolaylığı ve iletişim hızıyla yakalanan eş zamanlı bilgi paylaşımının takip edildiği  dijital platformdur. Sosyal Medya içeriklerden oluşur, her bilgi bir içerik, her içerik bir  kaynaktır. Kişi ve birey iletişiminin yanında marka ve kurum konumlandırması açısında da son derece önemlidir. Sağladığı etkileşim açısından, eğitim , araştırma ve bilgi sağlama anlamında da kapılarını ardına kadar açmaktadır.

Sosyal Medya, kullanıcı odaklıdır ve bir sınırlama olmaksızın herkesin söz hakkı vardır. Doğru kullanıldığında gücü ve etkisi tartışılamaz. Özellikle markalar açısından çeşitli faydalar sağlayan Sosyal Medya’nın bireyler üzerinde de olumlu veya olumsuz etkileri mevcuttur.

Yeni bir oluşum olarak düşündüğünde sosyal medyanın toplum üzerinde de etkisi büyüktür ve ülkeler arası kültür  ile  yaşam şartlarına bağlı olarak kullanım oranlarında da farklılıklar gözlemlenir. Ülkemizde sosyal medya kullanım oranları yükselmeye devam etmektedir. Son istatistiklere göz attığımızda Türkiye sosyal medya kullanım oranlarında Avrupa sıralamasında yer almaktadır.

Transmedia dediğimiz dönüşüm,  “çağımız teknolojisi ile hayatımıza giren dijital mecranın, diğer geleneksel mecraların yerini alması” tahmin edilenden daha hızlı olacağa benziyor. Bu dönüşüme ayak uydurabilen kurum/markalar yakaladıkları ivme ile önümüzdeki 10 senenin yatırımını sağlamış olacaklar.

Sosyal Medya’nın Ortaya Çıkışı

İnternet ağının kişisel kullanıma uygun hale getirilip bir iletişim kanalı olmasıyla kullanıcılar aradıkları bilgiyi internet sitelerinden elde etmeye başladılar. Fakat ilk dönemlerde internet siteleri sayısı oldukça az, içeriği de son derece zayıftı. İnternet sitesi olmayanların ise herhangi bir şekilde internet ortamına içerik eklemesi söz konusu değildi. Daha sonraları kullanıcılar internet sitelerindeki içeriklere yorum olarak katkıda bulunabilmesiyle sosyal medya kavramına geçişinin ilk adımları atılırken blog siteleri, sözlük siteleri ve Wikipedia ile sosyal medya ortaya çıktı.

Şu günlerde her ne kadar iki zıt kavram gibi sunulsa ve kıyaslamalar yapılsa da Sosyal Medya ile Geleneksel Medya birbirinin etkisini azaltıcı platformlar değildir. Sosyal medya geleneksel medya ile birlikte günümüz teknolojisinin bize sunduğu en kaliteli medya halidir. Bu iki kavramın sürekli kıyaslanıyor olmasının sebebi geleneksek medyayı elinde tutan medya sahiplerinin sosyal medyaya adapte olamaması ve kontrolü tutan ellerin değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Sosyal medya geleneksel medyayı tamamlamakta ve bir üst seviyeye taşımaktadır.

Sosyal Medya’nın Geleceği

Sosyal medya hala gelişen ve hızla büyüyen bir platformdur. Facebook ve Twitter ekseninde dönse de çok geniş çaplı ve değişik platformları içinde barındırmaktadır. Bir sonraki adım daha önceki kullanıcı davranışlarının takip edilerek, kullanıcının alışkanlıkları yönünde, aranılan bilginin en doğru şekilde sunulduğu Semantik Web kavramının her alana yayılmasıyla olacak diye tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yakın zaman diliminde nasıl şekilleneceğini görüyor olacağız.